9 класс

Матэматыка:

Алгебра

13.04: Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена прогрессии. § 15, изучить. Д/з №4.53, 4.55, 4.61.

14.04: Арифметическая прогрессия. Д/з № 4.91, 4.92, 4.93.

15.04: Формула суммы n-первых членов арифметической прогрессии.§ 16, рассмотреть примеры. Д/з № 4.144, 4.145.

Геометрия

16.04: Тема: Нахождение длины окружности и площади круга. Гл.4, § 19, изучить теорию, рассмотреть решение задач из параграфа. Д/з § 19, № 275, 276, 277.

17.04: Тема: Длина дуги окружности и площадь сектора круга. § 19, Д/з №291, 292, 293.

Біялогія:

13.04-18.04: Прачытаць §37, 38. Адказаць вусна на ключавыя пытанні

Фізіка:

14.04: §31. Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел. Пр.24 №1-4

16.04: §32. Закон захавання імпульсу. Рэактыўны рух. Пр.25 №1, 3, 4, 6

Грамадазнаўства:

13.04: Тэма.Культура, яе прызначэнне і функцыі.

д.з. § 18; с.161-167, пыт 1,2 ст.170

17.04: Тэма. Культура, яе прызначэнне і функцыі.

д.з. 18, ст.167-170, пыт.3,4 пісьмова

Сусветная гісторыя:

13.04: Тэма. Кітай.

д.з. §15, пыт.1-5 ст.81 пытанне 6 пісьмова.

14.04: Тэма. Індыя.

д.з. § 16, скласці разгорнуты план.

Англ. мова:

13.04: Тэма: Камунікацыя – гэта….  .Гісторыя  камунікацыі

Класная работа: с. 287-289 (правіла), пр.2а, b,с. 222-223, пр. 3, с.223

Д/З: вывучыць правіла і новыя словы

16.04: Тэма: Роля камп’ютара ў нашым жыцці. Адносныя займеннікі when, where, why, when

Класная работа: пр. 2а,b, с. 225-226, с. 287-289

Д/З: пр. 5,с.228

17.04: Тэма: Інтэрнэт і моладзь

Класная работа : пр.1-4 (Wb)

Д/з: пр. 3b, с. 231

Беларуская мова:

15.04: Тэма:Спосабы перадачы чужой мовы.Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай.

§32-33, пр.236(пісьмова), пр.235(пісьмова).

Дамашняе заданне: §32-33,пр.237(пісьмова).

17.04: Тэма: Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме.

§34, пр.241(вусна), пр.243(пісьмова), праца з табліцай с.172.

Дамашняе заданне: §34, пр.246(напісаць сачыненне)

Беларуская літаратура:

17.04: Тэма: М. Танк. Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі. Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне.

С. 189-201 (падручнік)

Дамашняе заданне: вывучыць на памяць верш М. Танка “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека…” 

15.04: Тэма: Іван Шамякін.Аповесць “Непаўторная вясна”.

Аўтабіяграфічнасць аповесці.

Дамашняе заданне:Падабраць цытатны план для характарыстыкі вобраза Сашы.

Геаграфія:

13.04 – 18.04:

  1. Прачытайце параграфы 42, 43.
  2. Складзіце апорны канспект параграфа 42.
  3. Адкажыце вусна на пытанні 1-3, с. 217
Ещё в этом разделе