8 класс

Матэматыка:

13.04: §16. Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей. №3.218, 3.219, 3.220, 3.223

14.04: §16. Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей. №3.221, 3.222, 3.225, 3.226, 3.227 

15.04: §16. Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей. № 3.228, 3.229, 3.230, 3.231 (с/р №3.4 па жаданню вучня)

16.04: §26. Узаемнае размяшчэнне акружнасцей. № 366, 368, 370, 372

17.04: §27. Цэнтральны і ўпісаны вуглы. № 380, 381, 382, 383

Біялогія:

13.04-18.04: Прачытаць §53, 54. Выканаць заданні, адзначаныя кружочкамі

Фізіка:

13.04: §32. Крыніцы святла.

          §33. Скорасць святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Пр.21 №1, 2, 4

16.04: §34. Адбіццё святла. Пр.22 №1, 5, 6

Гісторыя Беларусі:

13.04: Тэма. Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ва  ўмовах першай расійскай рэвалюцыі.

д.з. § 20-21, скласці каляндар асноўных падзей рэвалюцыі 1905-1907 гг. у Беларусі.

15.04: Тэма. Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ва ўмовах першай расійскай рэвалюцыі.

Д.з. § 20-21,скласці табліцу “Патрабаванні палітычных партый і арганізацый ў Беларусі ў гады рэвалюцыі 1905-1907 гг.”

Англ. мова: 

14.04: Тэма: Паэзія. Адносныя займеннікі who, whose, whom, which, what

Класная работа: пр. 2b,с. 205, пр. 3а,с. 205, пр. 2,с. 64 (Wb)

Д/З: пр. 5,с.206, с. 252(LESSON 3)(правіла вывучыць)

15.04: Тэма: Літаратурная класіка

Класная работа: пр. 1b,с. 65 (Wb), пр. 3,с. 212

Д/З: пр. 6,с. 207

17.04: Тэма: Знакамітыя беларускія пісьменнікі

Класная работа: пр.2b,с.207, пр. 2,с. 60 (Wb), пр. 3, с. 60 (Wb)

Д/З: пр. 2,с.62 (Wb)

Беларуская мова:

15.04: Тэма:Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні.

§47, пр.329(вусна),пр.330(пісьмова);

     Дамашняе заданне: §47(ведаць правіла), пр.335.

17.04: Тэма:Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку.

§48, пр. 336(вусна), пр.338(пісьмова);

          Дамашняе заданне:§48(ведаць правіла), пр.339.

Беларуская літаратура:

14.04: Тэма:Аркадзь Куляшоў .Балада”Маці”.

Знаёмства з артыкулам падручніка “Балада”.

Дамашняе заданне:Выразна чытаць  баладу,адказваць на пытанні падручніка с.234-236.

Геаграфія:

13.04 – 18.04:

  1. Прачытайце парграфы 46, 47.
  2. Адкажыце вусна на пытанні рубрыкі “Правярем сябе”.
Ещё в этом разделе