7 класс

Матэматыка:

13.04: §20. Лінейная функцыя і яе графік. Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый. Рашыць заданне 3.5

14.04: §21. Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі. №4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23

15.04: §22. Графік лінейнага ўраўнення з дзвюма зменнымі. №4.48, 4.49, 4.50, 4.51  (с/р №4.1 па жаданню вучня)

16.04: §28. Пабудаванне трохвугольніка па трохстаранах. Пабудова вугла, роўнага дадзенаму. №257, 258, 260

17.04: §29. Пабудова бісектрысы вугла. Пабудова сярэдзіны адрэзка. №263, 264, 265, 266 (с/р №9 па жаданню вучня)

Біялогія:

13.04-18.04: Прачытаць §43, 44. Паўтарыць §42

Физика:

15.04: §35. Вымярэнне атмасфернага ціску. Барометры і манометры. Пр.16 №1-3.

17.04: §35. Вымярэнне атмасфернага ціску. Барометры і манометры. Пр.16 №4-6.

Гісторыя Беларусі:

15.04: Тэма. Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. на беларускіх землях.

Д.з. § 17, пісьмова ў сшытках адказаць на пыт.1,2,3.

17.04: Тэма. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг.

Д.з § 18, скласці храналагічную табліцу асноўных падзей.

Англ. мова:

14.04: Тэма: Пашпарт Аўстраліі

Класная работа: пр. 1,с. 222, пр. 2b,с. 223, пр. 3а, с. 223, пр.1,с. 58 (Wb)

Д/З: пр.2,с. 60 (Wb)

16.04: Тэма: Пашпарт Беларусі

Класная  работа: пр. 2с,с. 226, пр. 4а,с. 227, пр. 3,с.63 (Wb)

Д/З: пр.4b,с. 227

17.04: Тэма: Жывёльны свет Аўстраліі

Класная работа: пр. 2bс. 228, пр.3,с. 229, пр. 5b, с. 230, дад. Практыкаванне ,с. 69 (Wb)

Д/З: пр.2,с.70 (Wb), пр. 4а,с. 229(правіла вывучыць)

Беларуская мова:

15.04: Тэма:Праназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў.Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі.

§33-35, пр. 248(пісьмова), пр.251(пісьмова).

Дамашняе заданне: §33-35(ведаць правіла), пр.253(пісьмова).

16.04: Тэма: Прыназоўнікі простыя, складаныя , састаўныя, іх ужыванне і правапіс

§36, пр.254(пісьмова), пр.256(вусна).

Дамашняе заданне: §36, пр.258(пісьмова).

Беларуская літаратура:

15.04: Тэма: Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі.

          Змітрок Бядуля ”Шчасце не ў золаце”

Прачытаць твор, адказаць на пытанні на с.163

Дамашняе заданне: Пераказ блізка да тэксту твора”Шчасце не ў золаце”.

16.04: Тэма:Максім Танк “Дрэвы паміраюць….”

                   Алесь Разанаў” У парку..”

Прачытаць вершы, адказаць на пытанні на с.164, 165

Дамашняе заданне: верш “Дрэвы паміраюць…” вывучыць на памяць.

Геаграфія:

13.04 – 18.04:

  1. Праверка дамашняга задання.Выканайце тэст на суадносіну.

Прычына

Вынік

1.Вялікая выцягнутасць мацерыка з поўначы на поўдзень

А.Трапічны і субтрапічны паясы займаюць найменшую плошчу

2.Значная працягласць мацерыка з захаду нв ўсход

Б.Бар’ер для пранікнення марскога паветра з Ціхага акіяна

3.Звужэнне мацерыка на поўдні

В.Фарміраванне кантынентальнага клімату ў цэнтральных абласцях

4.Выцягнутасць з поўначы на поўдзень высакагор’яў Кардыльераў

Г.Арктычныя роды пранікаюць да ўмераных шырот

5.Раздробленасць берагаой лініі паўночнага ўзбярэжжа

Д.Размяшчаецца ва ўсіх кліматычных паясах, акрамя экватарыяльнага

  1. Прачытайце пункт 1,2 параграфа 26.
  2. Пры дапамозе карты і тэкста параграфа запоўніце ў сшытку табліцу “Рэкі Паўночнай Амерыкі”

Рака

Выток

Вусце

Характар цячэння

Рэжым

ракі

Місісіпі

 

 

 

 

Місуры

 

 

 

 

Агая

 

 

 

 

Святога Лаўрэнція

 

 

 

 

Макензі

 

 

 

 

Юкан

 

 

 

 

Каларада

 

 

 

 

  1. Прачытайце пункт 3,4 параграфа 26.
  2. Знайдзіце на карце азёры, якія ўказваюцца ў тэксе параграфа.
  3. Чаму ў Грэнландыі развіта покрыўнае абледзяненне?
Ещё в этом разделе