6 класс

Матэматыка:

13.04: §2. Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці. і плошчы круга. №39, 40, 43

14.04: §2. Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці. і плошчы круга. №41, 44 (с/р №19 па жаданню вучня)

15.04: §2. Віды трохвугольнікаў. №75, 76, 77

16.04: §2. Віды трохвугольнікаў. №78, 79 (с/р №20 па жаданню вучня)

17.04: §3. Сіметрыя адносна пункта. №96, 97, 98

Біялогія:

13.04-18.04: Прачытаць §23, 24. Вусна адказаць на пытанні пасля параграфаў

Гісторыя Беларусі:

15.04: Тэма. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага.

http://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg

Д.з. § 1, пісьмова ст. 14 пыт.. 1,4

17.04: §2 «Умацаванне велікакняжацкай улады ВКЛ»

скласці радавод князёў ВКЛ

https://www.youtube.com/watch?v=sS0YpY9VEdE

пісьмова  стр. 24-25 пыт. 1,3,4

Англ. мова:

13.04: Тэма: Чытанне кніг.  Складаназалежныя сказы з даданымі часткамі прычыны (because)

Класная работа: пр. 2,с. 190,пр.  3,с. 190 пр.  5 а; с. 192.

Д/з: пр. 1-2 (w b) , с. 57, сю 264 (правіла).

16.04: Тэма: Мая любімая кніга. Утварэнне пытанняу, тыпы пытанняу.

Класная работа: пр. 1, с. 192, пр. 2 а, с.193-194, пр. 1, с. 261-263

Д/з: пр. 4 а,с. 194 (правіла).

17.04: Тэма:  Любімы літаратурны персанаж.

Класнная работа: пр. 1, с.59 (w b), пр. 2,с. 59 (w b),пр. 1, с. 61 (w b)

Д/з: 2, с. 62

Беларуская мова:

13.04: Тэма: Колькасныя лічэбнікі

§46 (ведаць правілы), пр.300(пісьмова), пр.301(пісьмова) 

14.04: Тэма: Скланенне,ужыванне і правапіс парадкавых  лічэбнікаў

§47 (ведаць правілы), пр.314(пісьмова)

15.04: Тэма: Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых  лічэбнікаў

§48 (ведаць правілы), пр.324(пісьмова)

Беларуская літаратура:

13.04: Тэма: П.Панчанка “Сармацкае кадзіла”

Прачытаць верш, адказаць на пытанні на с.229-230

14.04: Тэма: І. Пташнікаў “Алені”

Прачытаць апавяданне, адказаць на пытанні на с.151, скласці план апавядання.

Геаграфія:

13.04 – 18.04:

  1. Праверка дамашняга задання . Выканайце тэст на суадносіну

1.Вада, якая знаходзіцца ў зямной кары

А. Мінеральная вада

2.Горныя пароды, якія прапускаюць ваду

Б. Крыціцы

3.Пустоты, якія вымывае вада ў лёгкарастваральных пародах (солях, вапняках)

В. Міжпластавыя воды

4.Слой, насычаны вадой

Г. Ваданосны слой

5.Воды, якія ўтрымліваюцца ў ваданосным слоі, не перакрытым зверху водатрывалымі пародамі

Д. Пячоры

6. Падземныя воды, якія выходзяць на паверхню на схілах, у ярах, рачных далінах

Е. Водапранікальныя горныя пароды

7.Ваданосны слой, які знаходзіцца паміж двума водатрывалымі слаямі

Ж. Грунтовыя воды

8.Падземныя воды, якія ўтрымліваюць павышаную колькасць раствораных рэчываў і газаў

З. Падземныя воды

2.Прачытайце параграф 24.

  1. Запішыце азначэнні паняццяў “Рака”, “Рачная даліна”, “Пойма”, “Рачны басейн”, “Водападзел” у сшытак.
  2. Адкажыце вусна на пытанні 1-6 для самаправеркі, с. 149. Для адказу на пытанні карыстайцеся тэкстам параграфа 24.
Ещё в этом разделе