5 класс

Матэматыка:

13.04: §15. Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў. №346, 347, 348

14.04: §15. Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў. №349, 350, 351

15.04: §16. Лінейныя і слупковыя дыяграмы. №359, 360, 361

16.04: Рашэнне задач. №94, 96, 98

17.04: §17. Прамавугольны паралелепіпед. Куб. №371, 372

Сусветная гісторыя:

13.04: Тэма. Легендарны пачатак Рыма.

д.з. § 17, параўнаць прыродныя ўмовы егіпецкай,грэчаскай і рымскай цывілізацыі.Вынікі запісаць у табліцу па самастойна вызначаных крытэрыях.

15.04:   Тэма. Ранняя Рымская рэспубліка

Д.з. § 18, пыт. на ст.72. Выпісаць даты.

Англ. мова:

14.04: Тэма: Жывёльны свет кантынентау. Утварэнне прыслоуяу з дапамогай суфікса- Iy.

Класная работа: пр. 1 а, с. 93-94, пр. 3, с. 94 (с.126) (прыслоуе), пр. 1, с. 72 (w b), пр. 3,  с. 73 (w b).

Д/з: пр. 5, с. 74 (w b),вывучыць словы,правіла.

15.04: Тэма:Беларусь – краіна блакітных азёр.

Класная работа: пр. 1, с.96, пр. 3а, с. 97-98, пр. 1, с. 74 (w b), пр. 2, с. 75 (w b).

Д/з: пр. 3а, с. 75, слова с. 89-90 вывучыць.

16.04: Тэма: Жывёльны свет Беларкусі.

 Класная работа: пр. 3, с. 72 (w b), пр. с. 73 (w b), пр. 3b , с . 98 (PB)

Д/з: пр. 3b, с. 76 (w b),вывучыць словы.

Беларуская мова:

13.04: Тэма: Лексічнае значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы

§22, 23 (ведаць правілы), пр.175(пісьмова), пр.180(вусна)

Дамашняе заданне: §22-23(ведаць правіла), пр.179(пісьмова). 

14.04: Тэма: Прамое і пераноснае значэнне слова

§24(ведаць правіла), пр.184(пісьмова). 

16.04: Тэма:Сінонімы

§25(ведаць правіла), пр.188(пісьмова), пр.191(пісьмова)

Беларуская літаратура:

14.04: Тэма: Г. Далідовіч. “Страта”.

Прачытаць апавяданне, адказаць на пытанні на с. 71-72

Дамашняе заданне: Скласці вусную параўнальную характарыстыку Міці і Стася

17.04: Тэма:М. Лужанін. “Добры хлопец Дзік”.

Прачытаць апавяданне, адказаць на пытанні на с.105

Дамашняе заданне: Падрабязны пераказ аднаго з раздзелаў твора

Ещё в этом разделе