11 класс

Математика:

13.04. Тема: Преобразование числовых выражений. д/з: с. 218; №1(1); с. 219; №6; 9; с. 220; №13

14.04. Тема: Алгебраические выражения. д/з: с. 225; № 51; 52; 54;55.

15.04. Тема: Тригонометрические выражения. д/з: с. 227; № 70; 71; 75; 93

16.04. Тема: Логарифмические выражения. д/з: с. 230; № 96;97;98;100.

Біялогія:

13.04-18.04: Прачытаць §45, 46. Адказаць вусна на пытанні

Фізіка:

14.04: §35. Пратонна-нейтронная мадэль будовы ядра атама. Энергія сувязі ядра атама. Пр.22 №1-3

16.04: §36. Ядзерныя рэакцыі. Законы захавання ў ядзерных рэакцыях. Пр.23 №1-6

Гісторыя Беларусі:

13.04: Тэма. Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х гг.- пач.21 ст.

Д.з. § 20-21, падрыхтаваць інфаграфіку аб Канстытуцыі РБ.

15.04:  Тэма. Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х гг.- пач.21 ст.

Д.з. §  20-21, білет 20.

Грамадазнаўства:

 17.04: Тэма. Удзел РБ у вырашэнні глабальных праблем.

Д.з. §21, напісаць эсэ “ Сучасны свет спасе…”

Англ. мова:

13.04: Тэма: Фестываль мастацтвау “Славянскі базар” у Віцебску.Прыстаука дзеясловау –en.

Класная работа: пр. 1, с. 245, пр. 2а, с. 246.

Д/з: пр. 4 b, с. 247

15.04: Тэма: Культурныя сувязі РБ з іншымі краінамі.

Класная работа: пр. 2а, с. 248, пр. 2 b, с. 250

Д/з: 3а, с. 251

17.04: Тэма: Культурныя сувязі РБ з іншымі краінамі.

 Класная работа: пр. 2а,с. 252, пр. 5а, с. 253

 Д/з: пр. 3c, с. 253

Беларуская мова:

14.04 : Тэма: Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак: ужыванне, знакі прыпынку

§19, пр.198 (вусна),

 пр.196 (пісьмова)

Беларуская літаратура:

16.04: Тэма:Разнастайнасць творчых індывідуальнасцей у сучаснай беларускай паэзіі

С. 193- 234(падручнік).

Вывучыць на памяць верш з сучаснай беларускай  паэзіі.

17.04: Тэма:Тэматыка і сацыяльна-філасофская праблематыка сучаснай беларускай  прозы

С. 234- 258(падручнік).

Падрыхтаваць анатацыю на самастойна прачытаную кнігу сучаснага беларускага аўтара 

Геаграфія:

13.04 – 18.04:

  1. Прачытайце параграф 26.
  2. Пісьмова адкажыце на пытанні 1-4 пасля параграфа.
Ещё в этом разделе