10 класс

Матэматыка:

Тема: Иррациональные уравнения §1.13;

14.04: Рассмотреть пример 1, №1.233, 1.234, 1.235

15.04: №1.236, 1.237, 1.238

16.04: Рассмотреть пример 2, №1.240, 1.242

17.04: №1.241, 1.243

Біялогія:

13.04-18.04: Паўтарыць §45. Рашыць задачы

Фізіка:

15.04: §30. Індукцыя магнітнага поля. Лініі магнітнітнай індукцыі. Пр.21 №1, 3-5

17.04: §31. Закон Ампера. Прынцып суперпазіцыі магнітных палёў. Пр.22 №1-2, 4, 6-7

Грамадазнаўства:

14.04: Тэма. Роля рэлігіі ў сучасным свеце.

Д.з. § 21,пыт.4-6 ст.189

Гісторыя Беларусі:

14.04: Тэма. Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

Д.з. § 21. Скласці храналагічную табліцу асноўных падзей па параграфу. Заданне да ўрока “Наш край”.

15.04: Тэма. Пачатак ВялікайАйчыннай вайны.

Д.з. § 22, скласці храналагічную табліцу.

https://www.youtube.com/watch?v=isL62qzE1E4

Англ. мова:

13.04: Тэма: Каментарыі на форуме. Ускосная мова

Класная работа: с.307 (пункт 1), пр. 5,с. 242 -243

Д/З: вывучыць словы па тэме с.324-325

15.04: Газеты або часопісы? Ускосная мова. Пытальныя сказы

Класная работа: пр. 1а,с.244, пр. 3b,с. 245

Д/З: 309 (пункты 2-4)

16.04: Тэма Тэлебачанне ў Вялікабрытаніі

Класная  работа: пр. 2,с.247, пр. 3,с.248, пр. 4а,с. 249

Д/З: пр. 4b,с. 250

Беларуская мова:

16.04: Тэма: Дзеяслоў:агульнае значэнне,марфалагічны я прыметы, сінтаксічная роля. Формы дзеяслова. Правапіс канчаткаў асабовых  дзеясловаў. Дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова

§37, пр.313, 320, 327, 329(вусна),

 пр.315, 319, 324, 334(пісьмова),

 праца з табліцай с.203.

Беларуская літаратура:

16.04: Тэма:У.Караткевіч. Гістарычная аснова рамана “Каласы пад сярпом тваім”. Духоўны воблік галоўнага героя Алеся Загорскага.

Прачытаць раздзелы 1,2,4,12,17 другой кнігі рамана;

с. 261-269 (падручнік);

с. 274 пытанні 2,3

Геаграфія:

13.04 – 18.04:

  1. Прачытайце параграфы 52
  2. Складзіце табліцу

Віды транспарту

Роля у гаспадарцы краіны

Асноўныя транспартныя накірункі

 

 

 

  1. Прачытайце параграфы 53. 54
  2. Дапоўніце апорны канспект

І. Сацыяльна-бытавая частка невытворчай сферы

1…

2…

3…

4…

         ІІ.  Сацыяльна-культурная частка невытворчай сферы

1…

2…

3…

Ещё в этом разделе