8 класс

 

20.04.2020 Понедельник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

           

9.25 –

10.10

матэматыка

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей. №3.218, 3.219, 3.220, 3.223

§16. 

§16. №3.202, 3.205, 3.206

§16. №3.220, 3.223

21.04 до 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

10.30 –

11.15

фізічная культура

         

11.30 –

12.15

хімія

Ступень акіслення.Працэсы акіслення і аднаўлення

§§42,43.

§ 42, заданні 3,5

§ 43, заданні 1,2

§ 42, заданні 6,7

§ 43, заданні 3-5

22.04 до 17.00

viber: 375292084807.

12.30 –

13.15

фізіка

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Электрамагнітныя з’явы”

§28 - 30

§28 - 30. Самастойная работа “Электрамагнітныя з’явы” https://gvelikaja.rooivacevichi.gov.by/учащимся/дистанционное-обучение/8-класс/фізіка

§28 - 30. с.57, 58

23.04 до15.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

13.25 –

14.10

руская літаратура

         

14.20 - 15.05

сусветная гісторыя

Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ва ўмовах першай рэвалюцыі ў Расіі

§20-21

Скласці табліцу”Патрабаванні палітычных партый і арганізацый у Беларусі ў час рэвалюцыі 1905-1907гг.”. 

Пыт.1, 2,6 с.96 пісьмова

21.04 да 15.00

21.04.2020 Вторник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

геаграфія

Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Амерыкі. Палітычная карта і насельніцтва Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі

§ 46

Пытанні рубрыкі “Правяраем сябе”

(вусна)

Пытанні рубрыкі “Ад тэорыі да практыкі”

22.04.2020 да 17.00

9.25 –

10.10

інфарматыка/

англ. мова

Спіскі /Літаратура. Свет кніг

§21.1, разгледзець прыклады

https://www.youtube.com/watch?v=ue_18v74Yyc

/Вывучыць матэрыялы ўрока 1,с. 196-199

§21.1, разгледзець прыклады/

пр. 1а,с. 196(перакласці і вывучыць словы), пр. 2b, с. 197

практыкаванне 1

https://drive.google.com/open?id=1bl6GVXDcS239bx5hcTkxsW6h1zEl7KQ0

практыкаванне 2 https://drive.google.com/file/d/1LjbMhbchLoZLO2-29FtwmHc2mgvEfdoY/view?usp=sharing

/пр. 3b,. 198

05.05 да 17.00

viber: 375297958562

mail: basalaipavel@gmail.ru

/22.04 да 17.00

Viber +375292088583

10.30 –

11.15

беларуская літаратура

Аркадзь Куляшоў. Балада”Маці”

Знаёмства з артыкулам падручніка “Балада”. Прачытаць  баладуАркадзя Куляшова”Маці”

Выразна чытаць  баладу, адказваць на пытанні падручніка с.234-236

Адказваць на пытанні 1,2 (пісьмова) падручніка с.234

22.04.2020 да 17.00 на Viber +375 29 2035834

11.30 –

12.15

інфарматыка/

англ. мова

Літаратура. Свет кніг

Вывучыць матэрыялы ўрока 1,с. 196-199

пр. 1а,с. 196(перакласці і вывучыць словы), пр. 2b, с. 197

пр. 3b,. 198

22.04 да 17.00

Viber +375292088583

12.30 –

13.15

матэматыка

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей. 

§16

§16. №3.204, 3.207, 3.209, 3.210

§16. №3.221, 3.224, 3.226

22.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

13.25 –

14.10

біялогія

Разнастайнасць млекакормячых: першазвяры і сапраўдныя звяры. рукакрылыя і грызуны

§ 55,56. Разгледзьце малюнкі ў параграфах

Пытанні 1-4, с. 203, пытанні 1-3, с. 206

Пытанні 5-7. с. 203, пытанні 4-5, с.206

22.04.2020. 17.00

22.04.2020 Среда

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

англ. мова

Мае перавагі ў літаратуры.

Вывучыць матэрыялы ўрока 2,с. 200-203

пр. 1а,с. 200-201, пр.1,с. 102 (wb)

c. 252(Lesson 2, правіла)

23.04 да 17.00

Viber +375292088583

9.25 –

10.10

хімія

Паняцце аб акісляльна-аднаўленчых рэакцыях

§ 44.

§ 44. Разглядзець схему і прыклады акісляльна- аднаўленчых рэакцый. Заданні 1,2,4 пасля параграфа.

§ 44,заданні 5,6.

25.04 до 15.00 

viber: 375292084807.

10.30 –

11.15

матэматыка

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей.

§16

§16. №3.203, 3.208, 3.211

§16. №3.222, 3.225, 3.227

23.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

11.30 –

12.15

руская мова

         

12.30 –

13.15

беларуская мова

Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні

§47(ведаць правілы) с.225-230

Пр.329(вусна),

пр.330(пісьмова)

Пр.335(пісьмова)

23.04.2020 да 17.00 на Viber +375 29 2035834

13.25 –

14.10

сусветная гісторыя

Сталыпінскія рэформы ў Беларусі

§22

Скласці ў сшытку табліцу “ Сялянская рэформа 1861г. і сталыпінская аграрная рэформа”.

пыт.2, 3,7 пісьмова

23.04 да 15.00

14.20 -

15.05

англ. мова

Мае перавагі ў літаратуры.

Вывучыць матэрыялы ўрока 2,с. 200-203

пр. 1а,с. 200-201, пр.1,с. 102 (wb)

c. 252(Lesson 2, правіла)

23.04 да 17.00

23.04.2020 Четверг

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

фізіка

Крыніцы святла. Скорасць святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла

§32- §33

§32-33. Пр.21 №1, 2, 3

§32-33.Пр.21 №4, 5

27.04 до 10.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

9.25 –

10.10

мастацтва

Мастацтва Англіі: стрыманая прыгажосць

§27

пытанні 1,5 с.150

   

10.30 –

11.15

руская мова

         

11.30 –

12.15

фізічная культура

         

12.30 –

13.15

матэматыка

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей.

§16

§16. №3.203, 3.208, 3.211 §16. №3.228, 3.229

23.04 до 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

13.25 –

14.10

руская літаратура

         

 

24.04.2020 Пятница

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

англ. язык

Паэзія. Адносныя займеннікі

Вывучыць матэрыялы ўрока 3,с. 204 - 207

пр. 1, 2, с. 103 (wb)

пр. 3а,с. 205(пісьмова), с. 252 (Lesson 3)(вывучыць правіла)

27.04 да 17.00

9.25 –

10.10

беларуская мова

Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку.

     

§48(ведаць правілы), с. 232, 233, 236

пр. 336(вусна), пр.338(пісьмова);

пр.339

27.04.2020 да 17.00 на Viber +375 29 2035834

10.30 –

11.15

біялогія 

Драпежныя, капытныя і марскія млекакормячыя

§57,58,59. Разгледзьце малюнкі ў параграфах

Складзіце апорны канспект параграфаў у сшытку

Адкажыце на пытанні 1, 4, с.209. пытанне 3, с.213. пытанн і1,2, с.215

27.04.2020 да 17.00

11.30 –

12.15

геаграфія

Краіны Паўночнай Амерыкі. ЗША, Канада

§ 47,48

Пытанні  рубрыкі “Правяраем сябе”, с.207,210

Пытанні рубрыкі “Абмяркуем”, с207, 211

27.04.2020 да 17.00

12.30 –

13.15

матэматыка

Датычная да акружнасці

§25

§25. №353, 354, 357, 358

§25. №356, 359

27.04 до 10.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

13.25 –

14.10

працоўнае навучанне

         

14.20 -

15.05

англ. мова

Паэзія. Адносныя займеннікі

Вывучыць матэрыялы ўрока 3,с. 204 - 207

пр. 1, 2, с. 103 (wb)

пр. 3а,с. 205(пісьмова), с. 252 (Lesson 3)(вывучыць правіла)

27.04 да 17.00

Viber +375292088583

Ещё в этом разделе