7 класс

 

20.04.2020 Понедельник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

           

9.25 –

10.10

Біялогія

Дзікарослыя расліны

§42. разгледзець малюнкі ў параграфе

Пытанні 1-4, с. 208 (вусна)

Складзіце схему “Яруснасць у лесе”

21.04. да 17.00

10.30 –

11.15

руская літаратура

         

11.30 –

12.15

фізічная культура

         

12.30 –

13.15

руская мова

         

13.25 –

14.10

матэматыка

Лінейная функцыя і яе графік. Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый.

§20

№3.341-3.347

§20, №3.377-3.380

21.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

14.20 -  15.05

Хімія

Будова малекулы вады.Значэнне вады ў прыродзе і жыцці чалавека. Ахова вадаёмаў ад забруджванняў. Фізічныя ўласцівасці вады

§ 25. Разглядзець малюнкі ў параграфе. 

§ 25. Адказаць на пытанні 1,2,3 пасля параграфа

Праект “Як сэканоміць водаспажыванне ў дамашніх умовах”

Заданні  5,8,10 (пасля § 25)

25.04 до 15.00

viber: 375292084807.

21.04.2020 Вторник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

англ. мова

Парады падарожнікам . Складаназалежныя сказы з даданымі часткамі ўмовы і часу. Злучнікі if, when

Вывучыць матэрыялы ўрока 1,с. 210-214

пр. 2b, 4,с. 210-213

пр. 1,2 (wb)

22.04 да 17.00

Viber +375292088583

9.25 –

10.10

працоўнае навучанне

Вырошчванне гародніны

Матэрыял размешчаны на Нацыянальным адукацыйным партале (www.adu.by)

     

10.30 –

11.15

працоўнае навучанне

Вырошчванне гародніны

       

11.30 –

12.15

біялогія

Ядомыя і ядавітыя дзікарослыя расліны

§ 43, разгледзець малюнкі ў параграфе

Пытанні 1-5. с. 214 (вусна)

Складзіце схему “Ядомыя і ядавітыя дзікарослыя расліны

22,04.2020 да 17.00

12.30 –

13.15

геаграфія

Унутраныя воды Паўночнай Амерыкі. Прыродныя зоны паўночнай Амерыкі

§26,27. Разгледзьце малюнкі ў параграфах

Пытанні 1-4 рубрыкі “Правяраем сябе”. с. 192, 200

Складзіце і запоўніце табліцу “Характарыстыка прыродных зон Паўночнай Амерыкі”( па узору  на с.93)

27.04.2020 да 17.00

13.25 –

14.10

матэматыка

Самастойная работа па тэме ”Лінейная функцыя і яе графік. Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый”

Самастойная работа №3.5

https://gvelikaja.rooivacevichi.gov.by/учащимся/дистанционное-обучение/7-класс/№3-5

§20, №3.381-3.382

22.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

22.04.2020 Среда

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

сусветная гісторыя

Казацка-сялянская вайна 1648-1651гг. на беларускіх землях

§17

скласці ментальную карту па тэме

пыт.1,5 пісьмова

22.04 да 17.00

9.25 –

10.10

матэматыка

Пабудаванне трохвугольніка па трохстаранах. Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

§28.

§28. №256, 257 §28. №258, 259

23.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

10.30 –

11.15

фізіка

Вымярэнне атмасфернага ціску. Барометры і манометры

§35

35. Пр.16 №1-2.

35. Пр.16 №3, 4

24.04 да 17.00

11.30 –

12.15

беларуская літаратура

М. Лупсякоў “Мэры Кэт”. Вобраз галоўнага героя твора

С. 145- 160

Пытанні с. 159-160

Вывучыць урывак на памяць з апавядання (“Я чую… Я чую, як шуміць вецер…”- і да канца твора) 

22.04 да 17.00

viber: 

+375292035834

12.30 –

13.15

мастацтва

Мастацтва этрускаў: папярэднікі вялікіх рымлян

§27

пытанні с.148

   

13.25 –

14.10

беларуская мова

Праназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў.Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

 

§33-34(ведаць правілы)

Пр.245(пісьмова), пр.248(пісьмова)

Пр.251(пісьмова)

23.04 да 17.00

viber: 

+375292035834

23.04.2020 Четверг

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

руская мова

         

9.25 –

10.10

беларуская мова

Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

§ 35(ведаць правілы)

Пр.253(пісьмова), пр.255(пісьмова)

Пр.254(пісьмова)

24.04 да 17.00

viber: 

+375292035834

10.30 –

11.15

англ мова

Калі мы паедзем ў Аўстралію

Вывучыць матэрыялы ўрока 2,с. 214-217

пр. 2с,4, с. 215-216

пр.5а,с. 216 (вусна)

24.04 да 17.00

Viber +375292088583

11.30 –

12.15

матэматыка

Пабудаванне трохвугольніка па трохстаранах. Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

§28.

§28. №260, 261

§28. №262

24.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

12.30 –

13.15

гадзіна здар. і спорту

         

13.25 –

14.10

буларуская літаратура

Дадатковае чытанне.

А. Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

Прачытаць твор

Прачытаць твор

Характарыстыка Андрэя і Лідачкі

24.04 да 17.00

viber: 

+375292035834

24.04.2020 Пятница

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

інфарматыка

Паняцце вектарнай графіка

§22-23

адказаць на пытанні пасля параграфаў

Практыкаванні 1,2

08.05 да 17.00 

viber: 375297958562

mail: basalaipavel@gmail.ru

9.25 –

10.10

фізіка

Рашэнне задач па тэме “Атмасферны ціск”

Зборнік задач. Тэма 16

№373, 375,379, 380,382

§33-35. №384-386.

29.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

10.30 –

11.15

матэматыка

Пабудаванне трохвугольніка па трохстаранах. Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

§28

§28. №260, 261

§28. №262

27.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

11.30 –

12.15

фізічная культура

         

12.30 –

13.15

сусветная гісторыя

Вайна Расіі з РП

§18

скласці ментальную карту па тэме

пыт.1,5 пісьмова

24.04 да 18.00

13.25 –

14.10

англ. мова

Аўстралія -невядомая краіна. Пашпарт Аўстраліі

Вывучыць матэрыялы ўрокаў 3,4,с. 217-225

пр.2а,с. 217,3,с. 220

пр. 5,с. 224

27.04 да 17.00

Viber +375292088583

14.20-

15.05

інфарматыка

Паняцце вектарнай графіка

§22-23

адказаць на пытанні пасля параграфаў

Практыкаванні 1,2

08.05 да 17.00 

viber: 375297958562

mail: basalaipavel@gmail.ru

Ещё в этом разделе