6 класс

6 класс

20.04.2020 Понедельник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

           

9.25 –

10.10

Гадзіна здароўя і спорту

         

10.30 –

11.15

Беларус- кая мова

Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатырыі зборныя лічэбнікі абодва, абедзве, абое

 

§ 46 (ведаць правілы), с. 167-168, 183, пр.290(вусна)

пр.291(пісьмова)

пр.293(пісьмова)

21.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

11.30 –

12.15

Матэматыка

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак цел

§1

§1, №32

§1, №3

21.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

12.30 –

13.15

Беларус- кая літаратура

П.Панчанка “Сармацкае кадзіла”

С. 228-230

Пытанні на с. 229-230

Пытанне 8  на с. 230

21.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

13.25 –

14.10

Біялогія

         

21.04.2020 Вторник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

руская літаратура

         

9.25 –

10.10

фізічная культура

         

10.30 –

11.15

матэматыка

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак цел

§1

§1. Разглядзець мадэлі рэальных мнагаграннікаў з навакольнай рэальнасці

§1. №8, 9

22.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

11.30 –

12.15

беларуская літаратура

І. Пташнікаў “Алені”

Прачытаць апавяданне

Адказаць на пытанні на с.151

Скласці план апавядання

22.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

12.30 –

13.15

беларуская мова

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў

§ 46 (ведаць правілы), с. 169-170, пр.297(вусна)

Пр.298(пісьмова), 301(пісьмова)

Пр.300(пісьмова)

22.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

13.25 –

14.10

руская мова

         

22.04.2020 Среда

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

мастацтва

         

9.25 –

10.10

беларуская мова

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

§ 46 (ведаць правілы),      с. 170-173

Пр.301(пісьмова)

Пр.303(пісьмова)

23.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

10.30 –

11.15

Гісторыя Беларусі

Утварэнне ВКЛ

§1.  

На стужцы часу адзна-

чыць асноўн.

падзеі па тэме.

Работа з даку- ментам с.12. Работа з кар- 

тай с.8 

пыт.1,2,4,6 пісьмова

23.04 до 11.00

11.30 –

12.15

англ. мова

Кнігі і фільмы. У свеце кіно

Вывучыць  матэрыялы ўрока 1,с. 184-186

пр. 2а,3а,с. 184-185

пр. 2b,с. 185 (пісьмова)

23.04 да 15.00 Viber +375292088583

12.30 –

13.15

матэматыка

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці. і плошчы круга

§2

§2. №10-12, 17-20

§2. №19, 39

23.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

13.25 –

14.10

руская мова

         

23.04.2020 Четверг

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

інфарматыка

Знаёмства з выканаўцам Чарцёжнік

§18.2

https://www.youtube.com/watch?v=23ftKkZVkJs&t=302s

§18, Пытанні 1-5,

практыкаванні 1,2

§18, практыкаваннe 5

 

30.04 да 17.00

viber: 375297958562

mail: basalaipavel@gmail.ru

9.25 –

10.10

працоўнае навучанне

         

10.30 –

11.15

працоўнае навучанне

         

11.30 –

12.15

англ. мова

Запрашэнне ў кіно

Вывучыць матэрыялы ўрока 2,с. 187-189

пр.2а, 3,с. 187-188

пр. 5а, с. 189

24.04 да 15.00 Viber +375292088583

12.30 –

13.15

руская літаратура

         

13.25 –

14.10

матэматыка

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці. і плошчы круга

§2

§2. №15, 20, 22, 26

§2. №13, 40, 43

24.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

14.20- 

15.05

інфарматыка

Знаёмства з выканаўцам Чарцёжнік

§18.2

https://www.youtube.com/watch?v=23ftKkZVkJs&t=302s

§18, Пытанні 1-5,

практыкаванні 1,2

§18, практыкаваннe 5

 

30.04 да 17.00

viber: 375297958562

mail: basalaipavel@gmail.ru

 24.04.2020 Пятница

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

сусветная гісторыя

Умацаванне велікакняжацкай улады

§2

Скласці хранала- гічную табліцу “Барацьба беларускага народа супраць крыжакоў”.

На стужцы часу адзначыць даты ўключэння беларускіх зямель у склад ВКЛ

На аснове схемы “Князі ВКЛ” скласці апавяданне аб тых,хто названы ў схеме.

25.04 да 11.00

9.25 –

10.10

фізічная культура

         

10.30 –

11.15

англ. мова

Чытанне кніг. Складаназалежныя сказы з даданымі часткамі прычыны

Вывучыць матэрыялы ўрока 3, с. 190-192

пр. 3,5а, с. 190-192

пр. 5b,с. 192 (пісьмова)

28.04 да 15.00

Viber +37529208583

11.30 –

12.15

руская мова

         

12.30 –

13.15

геаграфія

         

13.25 –

14.10

матэматыка

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці. і плошчы круга

§2

§2. №24, 28, 31

§2. №25, 41, 44

27.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

Ещё в этом разделе