5 класс

 

20.04.2020 Понедельник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

           

9.25 –

10.10

Руская мова

         

10.30 –

11.15

Матэматыка

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме

§11-14

№1-13 “Наглядная геаметрыя”

№14-16

21.04  да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

11.30 –

12.15

Сусветная гісторыя

Ранняя Рымская імперыя. Заваяванне Рымам Італіі 

§18,19

прачытать змест падручніка на с.76-83 і выпісаць асноўныя падзеі па тэме

пыт.1,4 с.80

21.04  да 15.00

12.30 –

13.15

Фізічная культура і здароўе

         

13.25 –

14.10

Беларуская мова

Адназначныя і мнагазначныя словы

§ 23 (ведаць правіла) 

пр.179(пісьмова), пр.177(вусна)

пр.178(пісьмова) 

21.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

21.04.2020 Вторник

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

Беларуская літаратура

Г. Далідовіч. “Страта”

Прачытаць апавяданне

Адказаць на пытанні 1,2,3 на с. 71-72

Падабраць назвы да частак апавядання (пісьмова)

 

 

22.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

9.25 –

10.10

Беларуская мова

Адназначныя і мнагазначныя словы

§ 23 (ведаць правіла)

пр.180(пісьмова)

пр.180(пісьмова)

22.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

10.30 –

11.15

Англійская мова

Краіны і кантыненты. Прыродныя асаблівасці кантынентаў.Артыкль з геаграфічнымі назвамі

Вывучыць матэрыялы ўрокаў 1,с. 86-89, 2, с. 89-92

пр. 1, 2 (wb)

пр. 3, с.72 (wb)

пр. 3,4,с. 70 (wb)

22.04 да 15.00 Viber +375292088583

11.30 –

12.15

Матэматыка

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

§15 

§15. №330-334

§15. №346-348

22.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

12.30 –

13.15

Гадзіна здароўя і спорту

         

13.25 –

14.10

Працоўнае навучанне

Роля жылля ў жыцці чалавека

§ 25 с.(158)

   

23.04 да 17.00

22.04.2020 Среда

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

Матэматыка

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

§15 

§15. №335-338

§15. №349,350

23.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

9.25 –

10.10

Англійская мова

Жывёльны свет кантынентаў. Утварэнне прыслоўяў с дапамогай суфікса -ly. Прыслоўе well, fast

Вывучыць матэрыялы ўрока 3, с. 93 -95

пр. 1а, 5, с. 93- 95

пр. 3,5,с. 73 -75(wb)

23.04 да 15.00 Viber +375292088583

10.30 –

11.15

Мастацтва

         

11.30 –

12.15

Сусветная гісторыя

Заваяванне Рымам Міжземнамор’я

§20

пытанні і заданні на с.20

Скласці храналагічную табліцу асноўных падзей па тэме

23.04 да 15.00

12.30 –

13.15

Руская літаратура

         

13.25 –

14.10

           

23.04.2020 Четверг

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

Фізічная культура і здароўе

         

9.25 –

10.10

Англійская мова

Беларусь - краіна блакітных азёр. Жывёльны свет Беларусі

Вывучыць матэрыялы ўрока 4, с. 96-99

пр. 1, 3а, с. 96-97

пр. 3а, 3b, с. 75- 76(wb)

29.04 да 15.00

Viber +375292088583

10.30 –

11.15

Матэматыка

Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў

§15 

§15. №339, 342

§15. №343, 351

24.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

11.30 –

12.15

Руская мова

         

12.30 –

13.15

Беларуская мова

Прамое і пераноснае значэнне слова

 

§ 24(ведаць правіла)

Пр.181(пісьмова),

пр.182(пісьмова).

 

Пр.184(пісьмова)

24.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

13.25 –

14.10

АБЖ

         

 

24.04.2020 Пятница

 

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания

Время предоставления задания учителю

8.30 –9.15

Руская літаратура

         

9.25 –

10.10

Чалавек і свет

Воблакі і ападкі

§27. Малюнкі ў параграфе.

Прачытаць §27. Разглядзець малюнкі ў параграфе. Правесці назіранне за воблакамі і ападкамі (Заданне пасля параграфа на зялёным фоне)

Адказаць пісмова на пытанні пасля § 27.

01.05 да 15.00

на Viber 

+375 29 208 48 07

10.30 –

11.15

Руская мова

         

11.30 –

12.15

Матэматыка

§16. Лінейныя і слупковыя дыяграмы. №359, 360, 361

§16. 

§16. №352-354

§16. №359, 360

27.04 да 17.00

viber: 375333903167

oleg.turchinovich@yandex.by

12.30 –

13.15

Беларуская літаратура

Г. Далідовіч. “Страта”

 

 

Прачытаць апавяданне

Адказаць на пытанні 4,5,6,7 на с. 71-72

Скласці пісьмова параўнальную характарыстыку Міці і Стася

27.04 да 17.00

на Viber 

+375 29 203 58 34

13.25 –

14.10

           
Ещё в этом разделе